Spotkanie informacyjne dot. Ochrona i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

  • Ochrona i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców.

Spotkanie będzie szansą do pozyskania informacji dot. zasad ubiegania się o wsparcie, kryteriów oceny wniosków oraz obowiązującej dokumentacji konkursowej.

Spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2018 r. w Biurze LGD w Ropczycach  początek o godz. 1400.

Serdecznie zapraszamy i przypominamy, że udział w spotkaniu umożliwia podmiotom zainteresowanym aplikowaniem – uzyskanie dodatkowych punktów w ocenie wniosków.

Kalendarz wydarzeń