Wyniki oceny wniosków w ramach „Podejmowania działalności gospodarczej”

Informujemy, że w dniu 16 września br. dokonano oceny złożonych wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W ramach naboru w zakresie tworzenie nowych podmiotów gospodarczych  wpłynęło 33 wniosków na łączną kwotę 1 650 000,00 zł.

Z pośród złożonych wniosków zostało wybranych 15 najlepiej ocenionych.

Protokół z posiedzenia Rady LGD wraz z listami dostępny jest w zakładce dotyczącej działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”

Kalendarz wydarzeń