Wyniki oceny wniosków w ramach naboru „Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej”

Informujemy, że w dniu 25 września br. dokonano oceny złożonych wniosków w ramach naborów w zakresie Budowy i przebudowy obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej wpłynęło 2 wnioski  na łączną kwotę 105 167,00 zł.

Protokół z posiedzenia Rady LGD wraz z listami dostępny jest w zakładce dotyczącej działania „Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej”

Kalendarz wydarzeń