Wyniki oceny wniosków w ramach naboru „Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w tym z uwzględnieniem zastosowań mających na celu ochronę środowiska”

Informujemy, że w dniu 16 września br. dokonano oceny złożonych wniosków w ramach naborów w zakresie budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w tym z uwzględnieniem zastosowań mających na celu ochronę środowiska wpłynęło 4 wnioski  na łączną kwotę 538 952,00 zł.

Protokół z posiedzenia Rady LGD wraz z listami dostępny jest w zakładce dotyczącej działania „Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w tym z uwzględnieniem zastosowań mających na celu ochronę środowiska”

Kalendarz wydarzeń