Aktualności

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych, klubów sportowych oraz mieszkańców

19.01.2018

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanymi naborami wniosków na projekty grantowe pn.: Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez: Promocję i oznakowanie atrakcji turystycznych, ciekawos...

Spotkanie informacyjne dot. Ochrona i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru

08.01.2018

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Ochrona i udost...

Ważna informacja

08.01.2018

W trakcie wstępnej weryfikacji wniosków złożonych w ramach naborów w zakresie "Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru oraz poprawa warunków uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym" wystąpiła konieczność...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w ramach projektów grantowych

29.12.2017

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoj...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w zakresie: „Ochrona i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru”

29.12.2017

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

Unieważnione nabory grantowe – przedsięwzięcie 2.2.4 oraz 3.2.1

14.12.2017

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin postanowił unieważnić nabory wniosków nr 1/2017/G w zakresie dotyczącym przedsięwzięcia 2.2.4 „Promocja i oznakowanie atrakcji turystycznych, ciekawostek przyrodniczych, elementów krajobrazu o znaczeniu...

Kalendarz wydarzeń