Aktualności

Aktualizacja wniosku o rozliczenie grant

06.09.2018

Uprzejmie informujemy, iż została dokonana aktualizacja wniosku o rozliczenie projektów w ramach zadań grantoych. Formularz wniosku o płatność w ramach rozliczenia projektu grantowego - wersja z dnia 1.09.18 Sprawozdanie z realizacji grant Wzór...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR

18.07.2018

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z ogłoszonym naborem wniosków na projekt grantowy pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez integr...

Imprezy integracyjne promujące LGD

16.07.2018

W ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji " Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin organizuje otwarte imprezy integracyjne promujące LGD oraz informujące o realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez ...

Ważna informacja

16.07.2018

W trakcie wstępnej weryfikacji wniosków złożonych w ramach naboru na podejmowanie działalności gospodarczej wystąpiła konieczność uzyskania wyjaśnień lub uzupełnień złożonych wniosków. W związku z wezwaniem wnioskodawców do uzupełnień wniosków lub zł...

Podpisanie umów na projekty grantowe

16.07.2018

W czerwcu oraz lipcu br. Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin Robert Kuraszkiewicz podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego umowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii ro...

Kalendarz wydarzeń