Aktualności

Ważna informacja dt. oceny wniosków w ramach podejmowania działalności gospodarczej

19.08.2019

W trakcie wstępnej weryfikacji wniosków złożonych w ramach naboru na podejmowanie działalności gospodarczej wystąpiła konieczność uzyskania wyjaśnień lub uzupełnień złożonych wniosków. W związku z wezwaniem wnioskodawców do uzupełnień wniosków lub zł...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w zakresie budowy i przebudowy obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.

28.06.2019

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w ramach „Rozwijania podmiotów gospodarczych”

28.06.2019

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w zakresie budowy i przebudowy obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

28.06.2019

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

NOWE! Ogłaszamy nabór wniosków w ramach tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na obszarze LSR

28.06.2019

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

Spotkanie informacyjne dot. infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej

28.06.2019

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Budowy i prze...

Impreza integracyjna pn. ”Folkowy piknik Rochy dla Sędziszowa”

19.06.2019

Zapraszamy na plenerową imprezę promocyjną Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin, która odbędzie się 23 czerwca br. na parkingu obok Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Początek o godz. 16.00. W programie wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak ...

Kalendarz wydarzeń