Aktualności

Konkurs fotograficzny

11.04.2019

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM Konkurs organizowany jest w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020....

Konkurs ofert – Zorganizowanie i przeprowadzenie otwartych imprez integracyjnych promujących LGD Partnerstwo 5 Gmin

05.03.2019

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie gmin wchodzących w skład LGD tj. Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce i Sędziszów Młp. otwartych imprez integracyjnych promujących Lokal...

Przystępujemy do realizacji Projektu Współpracy

27.02.2019

W dniu 27.02.2019 roku podpisaliśmy umowę na realizację projektu współpracy pn. „Utworzenie Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Rzeszowie - zintegrowanie i promocja oferty produktów lokalnych, kultury i turystyki obszarów partnerskich "Lokalna Grupa D...

Aktualizacja wniosku o rozliczenie grant

06.09.2018

Uprzejmie informujemy, iż została dokonana aktualizacja wniosku o rozliczenie projektów w ramach zadań grantoych. Formularz wniosku o płatność w ramach rozliczenia projektu grantowego - wersja z dnia 1.03.19 Sprawozdanie z realizacji grant Wzór...

Kalendarz wydarzeń