Aktualności

Spotkanie informacyjne dot. infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej

07.07.2020

Spotkanie informacyjne dot. infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Roz...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w ramach „Rozwijania podmiotów gospodarczych”

30.06.2020

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

NOWE! Ogłaszamy nabór wniosków w ramach tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na obszarze LSR

30.06.2020

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w zakresie budowy i przebudowy obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.

30.06.2020

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych zakładaniem nowych firm!

22.06.2020

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanymi naborami wniosków na działania „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” oraz „Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ...

Komunikat – pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie PROW 2014 -2020

11.05.2020

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące przywilejów przysługujących Beneficjentom PROW 2014-2020 wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wyj...

Informacja o pracy biura

17.03.2020

Szanowni Państwo W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym z pojawienia się na Podkarpaciu koronawirusa SARS-CoV-2 rekomendujemy Państwu, by podstawową formą kontaktu z Pracownikami Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin był telefon ...

Kalendarz wydarzeń