Aktualności

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w ramach projektów grantowych

03.11.2017

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem ...

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych, klubów sportowych oraz mieszkańców

26.10.2017

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanymi naborami wniosków na projekty grantowe pn.: Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyro...

Ważna informacja

20.10.2017

W trakcie wstępnej weryfikacji wniosków złożonych w ramach naborów na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej wystąpiła konieczność uzyskania wyjaśnień lub uzupełnień złożonych wniosków. W związku z wezwaniem wnioskodawców do uzupełnień w...

Zakończenie naborów wniosków

03.10.2017

Informujemy, że w dniu 29 września br. zakończyliśmy nabory wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach naborów wpłynęło 34 wnioski  na łączną kwotę 2 485 040,00 ...

Przypominamy o terminie zakończenia naborów.

22.09.2017

Przypominamy, iż 29 września 2017 r. o godz. 15:30 upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " objęte Programem Rozwoju...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w ramach rozwoju przedsiębiorczości

22.08.2017

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

PROWadzimy na starcie

21.08.2017

  W dniu 20 września 2017 r. o godzinie 21:00 w TVP Rzeszów odbyła się emisja programu "PROWadzimy na starcie" dotyczącego LGD Partnerstwo 5 Gmin. Program "PROWadzimy na starcie" poświęcony jest Lokalnym Grupą Działania z woj. podkarpackiego....

Kalendarz wydarzeń