Aktualności

Wyniki oceny wniosków w ramach „Rozwijania działalności gospodarczej”

10.10.2019

Informujemy, że w dniu 25 września br. dokonano oceny złożonych wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach naboru w zakresie rozwijania podmiotów gospodarczyc...

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru „Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej”

10.10.2019

Informujemy, że w dniu 25 września br. dokonano oceny złożonych wniosków w ramach naborów w zakresie Budowy i przebudowy obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej wpłynęło 2 wnioski  na łączną kwotę 105 167,00 zł. Protokół z posiedzenia Rady...

Wyniki oceny wniosków w ramach „Podejmowania działalności gospodarczej”

25.09.2019

Informujemy, że w dniu 16 września br. dokonano oceny złożonych wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach naboru w zakresie tworzenie nowych podmiotów gospod...

Impreza integracyjna pn. „Smaki Europy”

15.09.2019

Zapraszamy na plenerową imprezę promocyjną Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin, która odbędzie się 22 września br. przy Domu Kultury w Niedźwiadzie. Początek o godz. 15.00. W programie wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Sz...

Spotkanie informacyjne dot. ochrony i udostępnienia materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru

05.09.2019

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Ochrony i udostępn...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w zakresie ochrony i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru

30.08.2019

OGŁOSZENIA O NABORZE Data: 30.08.2019 Nr: 5/2019 Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal...

Kalendarz wydarzeń