Aktualności

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w ramach projektów grantowych

17.04.2018

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Roz...

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR

21.03.2018

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanym naborem wniosków na projekt grantowy pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez integr...

Konkurs ofert – Zorganizowanie i przeprowadzenie otwartych imprez integracyjnych promujących LGD Partnerstwo 5 Gmin

21.03.2018

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie gmin wchodzących w skład LGD tj. Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce i Sędziszów Młp. otwartych imprez integracyjnych promujących Lokal...

Ważna informacja

08.01.2018

W trakcie wstępnej weryfikacji wniosków złożonych w ramach naborów w zakresie "Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru oraz poprawa warunków uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym" wystąpiła konieczność...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w ramach projektów grantowych

29.12.2017

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoj...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w zakresie: „Ochrona i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru”

29.12.2017

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

Kalendarz wydarzeń