Aktualności

Informacja o pracy biura

17.03.2020

Szanowni Państwo W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym z pojawienia się na Podkarpaciu koronawirusa SARS-CoV-2 rekomendujemy Państwu, by podstawową formą kontaktu z Pracownikami Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin był telefon ...

Zmiana Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji

17.03.2020

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin dokonała zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji w zakresie  dot. podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Proces zmiany kryteriów przebiegał zgodnie z procedurą ustalania oraz zmiany lokalnyc...

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru „Ochrona i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru”

11.03.2020

Informujemy, że w dniu 5 marca br. dokonano oceny złożonych wniosków w ramach naborów w zakresie Ochrony i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru. Wpłynęły 2 wnioski  na łączną kwotę 176 681,93 zł. ...

Konkurs ofert – Zorganizowanie i przeprowadzenie otwartych imprez integracyjnych promujących LGD Partnerstwo 5 Gmin

24.02.2020

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie gmin wchodzących w skład LGD tj. Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce i Sędziszów Młp. otwartych imprez integracyjnych promujących Lokal...

Spotkanie konsultacyjne

28.01.2020

W związku z trwającym procesem konsultacji społecznych dotyczącym projektu zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza do udziału w otwartym spotkaniu konsulta...

Spotkanie informacyjne dot. ochrony i udostępnienia materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru

08.01.2020

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Ochrony i udostępn...

Zmiana Lokalnych Kryteriów Wyboru – konsultacje społeczne

07.01.2020

W związku z rekomendacjami wynikającymi z Raportu ewaluacyjnego za rok 2018 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin opracował projekt zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji dot. podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Zmian...

Kalendarz wydarzeń