Aktualności

Informacja o konkursie na realizację inicjatyw społecznych

19.01.2016

  Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym organizowanym w ramach projektu - „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkar...

Przyjęto Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność [LSR] objętego PROW na lata 2014-2020

30.12.2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 grudnia 2015 r., uchwałą nr 11/2015 Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin jednogłośnie przyjęło „Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obsza...

Kalendarz wydarzeń