Aktualności

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 wybrana!

10.05.2016

Informujemy, że zakończony został wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 w woj. podkarpackim. Przygotowana przez naszą LGD strategia uzyskała w ocenie 204 pkt. co pozwoliło nam zająć 2 miejsce na wojewódzkie...

Walne Zebranie Członków LGD

17.03.2016

14 marca br. odbyło się posiedzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Walnego Zebrania Członków LGD. W trakcie posiedzenia Prezes LGD Robert Kuraszkiewicz podsumował 4-letnią kadencję Zarządu LGD, dziękując równocześnie członkom Zarządu za dotychczasową pracę.  Gł...

Informacja o konkursie na realizację inicjatyw społecznych

19.01.2016

  Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym organizowanym w ramach projektu - „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkar...

Przyjęto Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność [LSR] objętego PROW na lata 2014-2020

30.12.2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 grudnia 2015 r., uchwałą nr 11/2015 Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin jednogłośnie przyjęło „Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obsza...

Kalendarz wydarzeń