Aktualności

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w ramach projektów grantowych

29.06.2018

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Roz...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w ramach rozwoju przedsiębiorczości

11.06.2018

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Roz...

Unieważniony nabór grantowy

06.06.2018

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin ze względu na brak możliwości zrealizowania założonych celów i wskaźników projektów grantowych ujętych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego poprzez Społeczność na lata 2014-2020 postanowił unieważn...

NOWE! Ogłaszamy nabór wniosków w ramach tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na obszarze LSR

25.05.2018

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Roz...

Spotkanie informacyjne dot. infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej

21.05.2018

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Budowy i prze...

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych zakładaniem nowych firm!

10.05.2018

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanymi naborami wniosków na „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” oraz „Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach roz...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w zakresie budowy i przebudowy obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej.

07.05.2018

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

Kalendarz wydarzeń