Aktualności

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR

18.07.2018

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z ogłoszonym naborem wniosków na projekt grantowy pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez integr...

Imprezy integracyjne promujące LGD

16.07.2018

W ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji " Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin organizuje otwarte imprezy integracyjne promujące LGD oraz informujące o realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez ...

Ważna informacja

16.07.2018

W trakcie wstępnej weryfikacji wniosków złożonych w ramach naboru na podejmowanie działalności gospodarczej wystąpiła konieczność uzyskania wyjaśnień lub uzupełnień złożonych wniosków. W związku z wezwaniem wnioskodawców do uzupełnień wniosków lub zł...

Podpisanie umów na projekty grantowe

16.07.2018

W czerwcu oraz lipcu br. Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin Robert Kuraszkiewicz podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego umowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii ro...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w ramach projektów grantowych

29.06.2018

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Roz...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w ramach rozwoju przedsiębiorczości

11.06.2018

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Roz...

Unieważniony nabór grantowy

06.06.2018

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin ze względu na brak możliwości zrealizowania założonych celów i wskaźników projektów grantowych ujętych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego poprzez Społeczność na lata 2014-2020 postanowił unieważn...

Kalendarz wydarzeń