Aktualności

EKOGALA – międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości

30.11.2016

  Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia EKOGALI – międzynarodowych targów produktów i żywności wysokiej jakości, która odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2016 r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Jasionce k. Rzeszowa w godzinach od 10.00 d...

Ważna informacja dot. interpretacji grup defaworyzowanych

23.11.2016

  Z uwagi na liczne pytania Wnioskodawców dotyczące definicji osób długotrwale bezrobotnych informujemy, że przy ocenie wniosków brana będzie pod uwagę definicja zawarta w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w ramach rozwoju przedsiębiorczości

08.11.2016

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

Biuro LGD w dniach 7 – 9 listopad br nieczynne

03.11.2016

Informujemy, że w związku z organizacją szkolenia dla członków Rady, pracowników biura oraz Zarządu LGD, stanowiącego element realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2022, Biuro LGD w dniach 7 - 9 listopada br...

Walne Zebranie Członków LGD Partnerstwo 5 Gmin

20.10.2016

W dniu 10 października br. odbyło się Walne Zebranie Członków LGD. Głównymi punktami zebrania były: zatwierdzenie zmian procedur oceny i wyboru operacji oraz grantobiorców, zatwierdzenie zmian w Regulaminie funkcjonowania Rady LGD, wybór Czło...

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych zakładaniem nowych firm!

30.09.2016

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanymi naborami wniosków na „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” oraz „Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach roz...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Partnerstwo 5 Gmin

28.09.2016

Walne Zebranie Członków odbędzie się w poniedziałek 10 października 2016 r. o godz. 1300, w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Ropczycach przy ul. Krisego 1. Zwołanie Walnego Zebrania Członków wynika z konieczności przyjęcia zmian w Strategii i procedura...

Kalendarz wydarzeń