Bez kategorii

Rozwijanie działalności gospodarczej V

28.06.2021

OGŁOSZENIA O NABORZE Data: 29.06.2020 Nr: 4/2020 Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal...

Podejmowanie działalności gospodarczej V

21.06.2021

OGŁOSZENIA O NABORZE Data: 29.06.2020 Nr: 2/2020 Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

Projekt grantowy nr II

28.05.2021

OGŁOSZENIA O NABORZE Data: 29.12.2017 Nr 2/2018/G Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokaln...

Projekt grantowy nr III – Ogłoszenie nr 4/2018/G

28.05.2021

OGŁOSZENIA O NABORZE Data: 29.06.2018 Nr 4/2018/G Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokaln...

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna IV

27.05.2021

Data: 29.06.2020 Nr: 3/2020 NABÓR WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kie...

Ochrona i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru

29.04.2021

OGŁOSZENIA O NABORZE Data: 30.12.2019 Nr: 1/2020 Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal...

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna III

30.06.2020

Data: 28.06.2019 Nr: 2/2019 NABÓR WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kie...

Kalendarz wydarzeń