Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalne

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z –  Pobierz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – Pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. – Pobierz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – Pobierz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – Pobierz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – Pobierz
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – Pobierz
  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – Pobierz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – Pobierz
  • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – Pobierz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – Pobierz

Kalendarz wydarzeń