Imprezy integracyjne promujące LGD

W ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji ” Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin organizuje otwarte imprezy integracyjne promujące LGD oraz informujące o realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022”. W ramach tego działania zorganizowane zostały już 3 wydarzenia o tym charakterze. Do tej pory odbyły się imprezy promocyjne w Czarnej, Sędziszowie Małopolskim oraz Iwierzycach. Przed nami jeszcze 2 imprezy w Ropczycach oraz Brzeźnicy, które przewidziane są na początek sierpnia. Serdecznie zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach.

Kalendarz wydarzeń