Interpretacje

 • Wyjaśnienia ws. zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (pismo z 23.10.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.2 (pismo z 13.10.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące przekształcenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy ze spółki cywilnej w spółkę jawną (pismo z 13.10.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące projektów grantowych (pismo z 28.09.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości ponoszenia kosztów kwalifikowalnych przez grantobiorców przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 15.09.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące sposobu postępowania przy weryfikacji warunków dostępu do pomocy na projekt grantowy w zakresie minimalnej kwoty grantu i wpływu zadania na cel operacji (pismo z 12.09.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące warunków wypłaty pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 12.09.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia ws. wskaźnika dotyczącego liczby utworzonych miejsc pracy (pismo z 11.09.2017 r.) – Pobierz
 • Interpretacja w sprawie warunku § 3 ust. 1 lit. c Rozporządzenia MRiRW z 24 września 2015 r. dla działania 19.2 (pismo z 25.08.2017 r.) – Pobierz
 • Ujednolicenie zasad przyjmowania podpisów na umowach, deklaracjach wekslowych i wekslach oraz kontrasygnaty skarbnika (pismo z 01.08.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące warunku wypłaty pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 dotyczącego niewykonywania działalności gospodarczej przez grantobiorców (Pismo z dnia 28.07.2017 r.) – Pobierz
 • Rozliczenie wyprzedzającego finansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 (Pismo z dnia 14.07.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia nt. minimalnej wartości całkowitej operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z dnia 07.07.2017 r.) – Pobierz
 • Definicja miejsca pracy w odniesieniu do kryteriów wskazanych w Wytycznych MRiRW nr 2/1/2016 (Pismo z dnia 05.07.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące postepowania w zakresie dobrowolnych zwrotów wyprzedzającego finansowania/zaliczki (Pismo z dnia 28.06.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące rozpatrywania protestów wnioskodawców na dezycję LGD dotyczące wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z dnia 22.06.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia czy zakupiony sprzęt w ramach poddziałania 19.2 jest przedmiotem zestawu rejestrowego (Pismo z dnia 30.05.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w sprawie warunków wypłaty pomocy w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z dnia 30.05.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.2 (Pismo z 26.05.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące zaprzestania spełniania przez wnioskodawcę kryteriów wyboru operacji (Pismo z 13.05.2017 r.) – Pobierz
 • Interpretacja przepisów rozporządzenia dot. poddziałania 19.2 (Pismo z dnia 19.08.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.2 – ubezpieczenie KRUS (Pismo z dnia 18.05.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z dnia 28.04.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące m.in. zasad wypełniania WoPP_inne oraz umowy o przyznaniu pomocy w kontekście utworzenia i utrzymania miejsc pracy (Pismo z dnia 07.04.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie wystawiania zaświadczeń o pomocy de minimis dla beneficjentów poddziałania 19.2_premie (Pismo z dnia 07.04.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotycząca poddziałania 19.2 w zakresie poziomu dofinansowania operacji (Pismo z dnia 02.03.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące zasad wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2, w zakresie sekcji wskaźników obowiązkowych (Pismo z 27.02.2017 r.) – Pobierz
 • Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z załacznikiem dotyczące procedur odwoławczych w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z 23.02.2017 r.) – Pobierz pismo, Pobierz procedury odwoławcze
 • Wyjaśnienia dotyczące warunku wykonywania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 (Pismo z 22.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące warunku wykonywania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 (Pismo z 22.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości ubiegania się o pomoc na podejmowanie działalności w poddziałaniu 19.2 przez udziałowca i prezesa sp. z o.o. (Pismo z 21.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 20.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące sposobu postępowania przy ocenie protestów wnioskodawców na decyzje LGD w sprawie wyboru operacji w poddziałaniu 19.2 (pismo z 20.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 20.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 10.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia ws. udostępnienia forlmularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pismo z 08.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 02.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 – możliwość przyznania pomocy nadleśnictwu (pismo z 30.01.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące wątpliwości pojawiających się przy wypełnianiu biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 (pisma z 17.01.2017 r.) – Pobierz, Pobierz, Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 27.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 22.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 16.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 15.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie zasad ustalania wysokości kwoty pomocy w poddziałaniu 19.2, w przypadku ubiegania się o wsparcie przez jednostki sektora finansów publicznych (pismo z 15.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 13.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 09.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 09.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji budowlanej planowanej do realizacji w związku ze świadczeniem usług turystycznych (pismo z 09.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 09.12.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. interpretacji zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście poddziałania 19.2 (pismo z 08.12.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pismo z 08.12.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. pomocy de minimis w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 08.12.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 – doprecyzowanie odpowiedzi ARiMR z dnia 21.09.2016 r. (pismo z 08.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. intensywności pomocy przyznanej jednostkom sektora finansów publicznych w ramach działań “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” oraz “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 24.11.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 – kod PKD (pismo z 24.11.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 – kod PKD (pismo z 24.11.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 23.11.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących warunków przyznania pomocy na operacje w zakresie projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 10.11.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 07.11.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 04.11.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 03.11.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w sprawie zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 19.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w sprawie możliwości otrzymania wsparcia w ramach 19.2 (pismo z 19.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w sprawie możliwości otrzymania wsparcia w ramach 19.2 (pismo z 18.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2. (pismo z 06.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych – środków transportu – w ramach poddziałania 19.2. (pismo z 06.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia ws. postanowień zawartych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 (pismo z dnia 05.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2. (pismo z 05.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2. (pismo z 29.09.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych – środków transportu – w ramach poddziałania 19.2. (pismo z 29.09.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia ARiMR dotyczące kosztów kwalifikowalnych (pismo z dnia 21.09.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia ARiMR dotyczące kosztów kwalifikowalnych – środków transportu – w ramach poddziałania 19.2. (pismo z dnia 13.09.2016 r.) – Pobierz

Kalendarz wydarzeń