Konkurs ofert – Zorganizowanie i przeprowadzenie otwartych imprez integracyjnych promujących LGD Partnerstwo 5 Gmin

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie gmin wchodzących w skład LGD tj. Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce i Sędziszów Młp. otwartych imprez integracyjnych promujących Lokalną Grupę Działania Partnerstwo 5 Gmin oraz informujących o realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.

Oferty należy składać bezpośrednio w Biurze LGD lub przesłać pocztą na adres Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce. Dopuszcza się również składanie ofert w wersji elektronicznej – podpisany skan oferty należy wysłać na adres biuro@partnerstwo5gmin.pl.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2020 r. do godz. 15:30.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów do pobrania poniżej.

 

Zapytanie ofertowe – Gmina Czarna

Załącznik 1 dla Gmina Czarna

Załącznik 2 dla Gmina Czarna

Załącznik 3 dla Gmina Czarna

 

Zapytanie ofertowe – Gmina Dębica

Załącznik 1 dla Gmina Dębica

Załącznik 2 dla Gmina Dębica

Załącznik 3 dla Gmina Dębica

 

Zapytanie ofertowe – Gmina Iwierzyce

Załącznik 1 dla Gmina Iwierzyce

Załącznik 2 dla Gmina Iwierzyce

Załącznik 3 dla Gmina Iwierzyce

 

Zapytanie ofertowe – Gmina Ropczyce

Załącznik 1 dla Gmina Ropczyce

Załącznik 2 dla Gmina Ropczyce

Załącznik 3 dla Gmina Ropczyce

 

Zapytanie ofertowe – Gmina Sędziszów Małopolski

Załącznik 1 dla Gmina Sędziszów Małopolski

Załącznik 2 dla Gmina Sędziszów Małopolski

Załącznik 3 dla Gmina Sędziszów Małopolski

Kalendarz wydarzeń