Podejmowanie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIA O NABORZE


Data: 22.08.2017

Nr: 5/2017

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Podejmowanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków – od 08 września 2017 r. do 29 września 2017 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 32 pkt./100 pkt.

Limit środków dostępnych w naborze – 500 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

WNIOSKI – UMOWY – INSTRUKCJE 

KRYTERIA WYBORU

Podejmowanie działalności gospodarczej

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Lista operacji wybranych do finansowania

Lista operacji nie wybranych do finansowania

Rozwijanie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIA O NABORZE


Data: 22.08.2017

Nr: 6/2017

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Rozwijanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków – od 8 września 2017 r. do 29 września 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 32 pkt./100 pkt.

Limit środków dostępnych w naborze – 500 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

WNIOSKI – UMOWY – INSTRUKCJE

KRYTERIA WYBORU

Rozwijanie działalności gospodarczej

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Lista operacji wybranych do finansowania

Projekty grantowe

OGŁOSZENIA O NABORZE

Data: 03.11.2017

Nr 1/2017/G

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez:

 1. Kreowanie oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych o charakterze edukacyjnym i warsztatowym (przedsięwzięcie 2.2.1)
 2. Kreowanie oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych (przedsięwzięcie 2.2.2)
 3. Promocja i oznakowanie atrakcji turystycznych, ciekawostek przyrodniczych, elementów krajobrazu o znaczeniu turystycznym w tym z zastosowaniem innowacyjnych technologii (przedsięwzięcie 2.2.4)

Termin składania wniosków:

od 17 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 40 pkt./100 pkt.

LSR, formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin pod adresem: www.partnerstwo5gmin.pl.  Dokumenty dostępne są także w Biurze LGD.

Limity środków dostępnych w naborze:

 1. Przedsięwzięcie 2.2.1 – 100 000,00 zł
 2. Przedsięwzięcie 2.2.2 – 100 000,00 zł
 3. Przedsięwzięcie 2.2.4 – 100 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30

WNIOSKI – UMOWY – INSTRUKCJE

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków
 2. Regulamin naborów wniosków

NARZĘDZIE POMOCNICZE DO WYLICZANIA WKŁADU WŁASNEGO

Narzędzie pomocnicze – POBIERZ

 

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Informacje wkrótce

 

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Data: 13.03.2017

Nr: 3/2017

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w tym z uwzględnieniem zastosowań mających na celu ochronę środowiska

Termin składania wniosków – od 27 marca 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 40 pkt./100 pkt.

Limit środków dostępnych w naborze – 2 090 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

WNIOSKI – UMOWY – INSTRUKCJE 

KRYTERIA WYBORU

Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w tym z uwzględnieniem zastosowań mających na celu ochronę środowiska

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Lista operacji wybranych do finansowania – nabór nr 3/2017 – Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w tym z uwzględnieniem zastosowań mających na celu ochronę środowiska

Infrastruktura kulturalna

Data: 13.03.2017

Nr: 4/2017

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Termin składania wniosków – od 27 marca 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 40 pkt./100 pkt.

Limit środków dostępnych w naborze – 770 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

WNIOSKI – UMOWY – INSTRUKCJE 

KRYTERIA WYBORU

Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Lista operacji wybranych do finansowania – nabór nr 4/2017 – Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

 

 

Inne projekty

OGŁOSZENIA O NABORZE
Informacje wkrótce.

WNIOSKI – UMOWY – INSTRUKCJE
Informacje wkrótce.

KRYTERIA WYBORU

Informacje wkrótce.

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Informacje wkrótce

 

Projekty współpracy

 

PROJEKTY KRAJOWE

Informacje wkrótce.

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Informacje wkrótce.

Legislacja PROW 2014-2020

PLIKI DO POBRANIA

 • Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-­2020 z 24.09.2015 – wersja ujednolicona – Pobierz
 • Ustawa o RLKS Pobierz

Interpretacje

 • Wyjaśnienia ws. zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (pismo z 23.10.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.2 (pismo z 13.10.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące przekształcenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy ze spółki cywilnej w spółkę jawną (pismo z 13.10.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące projektów grantowych (pismo z 28.09.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości ponoszenia kosztów kwalifikowalnych przez grantobiorców przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 15.09.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące sposobu postępowania przy weryfikacji warunków dostępu do pomocy na projekt grantowy w zakresie minimalnej kwoty grantu i wpływu zadania na cel operacji (pismo z 12.09.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące warunków wypłaty pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 12.09.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia ws. wskaźnika dotyczącego liczby utworzonych miejsc pracy (pismo z 11.09.2017 r.) – Pobierz
 • Interpretacja w sprawie warunku § 3 ust. 1 lit. c Rozporządzenia MRiRW z 24 września 2015 r. dla działania 19.2 (pismo z 25.08.2017 r.) – Pobierz
 • Ujednolicenie zasad przyjmowania podpisów na umowach, deklaracjach wekslowych i wekslach oraz kontrasygnaty skarbnika (pismo z 01.08.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące warunku wypłaty pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 dotyczącego niewykonywania działalności gospodarczej przez grantobiorców (Pismo z dnia 28.07.2017 r.) – Pobierz
 • Rozliczenie wyprzedzającego finansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 (Pismo z dnia 14.07.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia nt. minimalnej wartości całkowitej operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z dnia 07.07.2017 r.) – Pobierz
 • Definicja miejsca pracy w odniesieniu do kryteriów wskazanych w Wytycznych MRiRW nr 2/1/2016 (Pismo z dnia 05.07.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące postepowania w zakresie dobrowolnych zwrotów wyprzedzającego finansowania/zaliczki (Pismo z dnia 28.06.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące rozpatrywania protestów wnioskodawców na dezycję LGD dotyczące wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z dnia 22.06.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia czy zakupiony sprzęt w ramach poddziałania 19.2 jest przedmiotem zestawu rejestrowego (Pismo z dnia 30.05.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w sprawie warunków wypłaty pomocy w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z dnia 30.05.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.2 (Pismo z 26.05.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące zaprzestania spełniania przez wnioskodawcę kryteriów wyboru operacji (Pismo z 13.05.2017 r.) – Pobierz
 • Interpretacja przepisów rozporządzenia dot. poddziałania 19.2 (Pismo z dnia 19.08.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.2 – ubezpieczenie KRUS (Pismo z dnia 18.05.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z dnia 28.04.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące m.in. zasad wypełniania WoPP_inne oraz umowy o przyznaniu pomocy w kontekście utworzenia i utrzymania miejsc pracy (Pismo z dnia 07.04.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie wystawiania zaświadczeń o pomocy de minimis dla beneficjentów poddziałania 19.2_premie (Pismo z dnia 07.04.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotycząca poddziałania 19.2 w zakresie poziomu dofinansowania operacji (Pismo z dnia 02.03.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące zasad wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2, w zakresie sekcji wskaźników obowiązkowych (Pismo z 27.02.2017 r.) – Pobierz
 • Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z załacznikiem dotyczące procedur odwoławczych w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z 23.02.2017 r.) – Pobierz pismo, Pobierz procedury odwoławcze
 • Wyjaśnienia dotyczące warunku wykonywania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 (Pismo z 22.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące warunku wykonywania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 (Pismo z 22.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości ubiegania się o pomoc na podejmowanie działalności w poddziałaniu 19.2 przez udziałowca i prezesa sp. z o.o. (Pismo z 21.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 20.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące sposobu postępowania przy ocenie protestów wnioskodawców na decyzje LGD w sprawie wyboru operacji w poddziałaniu 19.2 (pismo z 20.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 20.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 10.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia ws. udostępnienia forlmularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pismo z 08.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 02.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 – możliwość przyznania pomocy nadleśnictwu (pismo z 30.01.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące wątpliwości pojawiających się przy wypełnianiu biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 (pisma z 17.01.2017 r.) – Pobierz, Pobierz, Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 27.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 22.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 16.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 15.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie zasad ustalania wysokości kwoty pomocy w poddziałaniu 19.2, w przypadku ubiegania się o wsparcie przez jednostki sektora finansów publicznych (pismo z 15.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 13.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 09.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 09.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji budowlanej planowanej do realizacji w związku ze świadczeniem usług turystycznych (pismo z 09.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 09.12.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. interpretacji zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście poddziałania 19.2 (pismo z 08.12.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pismo z 08.12.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. pomocy de minimis w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 08.12.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 – doprecyzowanie odpowiedzi ARiMR z dnia 21.09.2016 r. (pismo z 08.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. intensywności pomocy przyznanej jednostkom sektora finansów publicznych w ramach działań „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” oraz „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 24.11.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 – kod PKD (pismo z 24.11.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 – kod PKD (pismo z 24.11.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 23.11.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących warunków przyznania pomocy na operacje w zakresie projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 10.11.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 07.11.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 04.11.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 03.11.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w sprawie zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 19.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w sprawie możliwości otrzymania wsparcia w ramach 19.2 (pismo z 19.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w sprawie możliwości otrzymania wsparcia w ramach 19.2 (pismo z 18.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2. (pismo z 06.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych – środków transportu – w ramach poddziałania 19.2. (pismo z 06.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia ws. postanowień zawartych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 (pismo z dnia 05.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2. (pismo z 05.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2. (pismo z 29.09.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych – środków transportu – w ramach poddziałania 19.2. (pismo z 29.09.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia ARiMR dotyczące kosztów kwalifikowalnych (pismo z dnia 21.09.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia ARiMR dotyczące kosztów kwalifikowalnych – środków transportu – w ramach poddziałania 19.2. (pismo z dnia 13.09.2016 r.) – Pobierz

Obowiązki w zakresie informacji PROW 2014-2020

Poniżej zamieszczamy obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji/komunikacji (na podstawie załącznika nr III do rozporządzenia 808/2014) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W okresie realizacji operacji Po zakończeniu operacji
W odniesieniu do operacji, które nie wpisują się w zakres określony jako: „operacja polegająca na finansowaniu działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych”, dla których całkowite wsparcie publiczne przekracza 50 000 Euro. W odniesieniu do każdej operacji polegającej na finansowaniu działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, w przypadku której całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 000 Euro. W odniesieniu do każdej operacji dla której całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 000 Euro, a operacja dotyczy: zakupu środków trwałych lub finansowania działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych.

Przynajmniej jeden plakat w formacie co najmniej A3 lub tablica z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony UE.

Zamieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta do użytku profesjonalnego krótkiego opisu operacji obejmującego jej cele i wyniki oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony UE.

Tymczasowy bilbord dużego formatu.

Zamieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta do użytku profesjonalnego krótkiego opisu operacji obejmującego jej cele i wyniki oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony UE.

Tablica lub bilbord dużego formatu zamieszczany na stałe w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa nie później niż trzy miesiące po zakończeniu operacji.

 

 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – Otwórz
 • „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” – Otwórz

Kalendarz wydarzeń