Podejmowanie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIA O NABORZE

Data: 25.05.2018

Nr: 4/2018

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Podejmowanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków – od 11 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 32 pkt./100 pkt.

Limit środków dostępnych w naborze – 600 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

WNIOSKI – UMOWY – INSTRUKCJE 

 

KRYTERIA WYBORU

Podejmowanie działalności gospodarczej

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

Procedury 08.12.2017

LISTA WNIOSKÓW WSTĘPNIE ZWERYFIKOWANYCH

Lista wniosków wstępnie zweryfikowanych – nabór nr 4/2018 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na obszarze LSR

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Lista operacji wybranych do finansowania – nabór nr 4/2018 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na obszarze LSR

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD

Protokół nr 7/2018

 

FORMULARZE WNIOSKÓW I UMÓW

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – Pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – Pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – Pobierz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) – Pobierz
 • Biznesplan (.docx) – Pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – Pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – Pobierz

4) Oświadczenie dot. Doświadczenia Wnioskodawcy – Pobierz

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – Pobierz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – Pobierz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 3z – Pobierz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – Pobierz

8) Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – Pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – Pobierz

Rozwijanie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIA O NABORZE


Data: 11.06.2018

Nr: 5/2018

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Rozwijanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków – od 26 czerwca 2018 r. do 10 lipca 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 32 pkt./100 pkt.

Limit środków dostępnych w naborze – 500 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

WNIOSKI – UMOWY – INSTRUKCJE

KRYTERIA WYBORU

Rozwijanie działalności gospodarczej

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

Procedury 08.12.2017

LISTA WNIOSKÓW WSTĘPNIE ZWERYFIKOWANYCH

Lista wniosków wstępnie zweryfikowanych – nabór nr 5/2018 – Rozwijanie podmiotów gospodarczych

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Lista operacji wybranych do finansowania – nabór nr 5/2018 – Rozwijanie podmiotów gospodarczych

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD

Protokół nr 8/2018

FORMULARZE WNIOSKÓW I UMÓW

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z)otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwaotwórz

6) Narzędzie pomocnicze do obliczania wkładu własnegoPobierz

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

8) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

9) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz

Projekt grantowy nr I

OGŁOSZENIA O NABORZE

Data: 29.12.2017

Nr 1/2018/G

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez:

 1. Promocja i oznakowanie atrakcji turystycznych, ciekawostek przyrodniczych, elementów krajobrazu o znaczeniu turystycznym w tym z zastosowaniem innowacyjnych technologii (przedsięwzięcie 2.2.4)

Termin składania wniosków:

od 29 stycznia 2018 r. do 12 lutego 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 40 pkt./100 pkt.

LSR, formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin pod adresem: www.partnerstwo5gmin.pl.  Dokumenty dostępne są także w Biurze LGD.

Limity środków dostępnych w naborze:

 1. Przedsięwzięcie 2.2.4 – 100 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30

WNIOSKI – UMOWY – INSTRUKCJE

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków
 2. Regulamin naborów wniosków

NARZĘDZIE POMOCNICZE DO WYLICZANIA WKŁADU WŁASNEGO

Narzędzie pomocnicze – POBIERZ

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Lista wybranych grantobiorców

Projekt grantowy nr II

OGŁOSZENIA O NABORZE

Data: 29.12.2017

Nr 2/2018/G

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru oraz poprawa warunków uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym poprzez:

 1. Budowę i przebudowę obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej (przedsięwzięcie 3.2.1)

Termin składania wniosków:

od 29 stycznia 2018 r. do 12 lutego 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 40 pkt./100 pkt.

LSR, formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin pod adresem: www.partnerstwo5gmin.pl.  Dokumenty dostępne są także w Biurze LGD.

Limity środków dostępnych w naborze:

 1. Przedsięwzięcie 3.2.1 – 50 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30

WNIOSKI – UMOWY – INSTRUKCJE

NARZĘDZIE POMOCNICZE DO WYLICZANIA WKŁADU WŁASNEGO

Narzędzie pomocnicze przedsięwzięć 3.2.1 – POBIERZ

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Lista wybranych grantobiorców

Projekt grantowy nr III

OGŁOSZENIA O NABORZE

Data: 29.06.2018

Nr 4/2018/G

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  poprzez:

 1. Wsparcie dla inicjatyw mieszkańców integrujących środowisko lokalne (przedsięwzięcie 4.1.1)
 2. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz aktywnego udziału społeczeństwa w procesie realizacji LSR (przedsięwzięcie 4.2.1)
 3. Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (przedsięwzięcie 4.2.2)

Termin składania wniosków:

od 23 lipca 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 40 pkt./100 pkt.

LSR, formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin pod adresem: www.partnerstwo5gmin.pl.  Dokumenty dostępne są także w Biurze LGD.

Limity środków dostępnych w naborze:

 1. Przedsięwzięcie 4.1.1 – 100 000,00 zł.
 2. Przedsięwzięcie 4.2.1 – 140 000,00 zł.
 3. Przedsięwzięcie 4.2.2 – 60 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30

WNIOSKI – UMOWY – INSTRUKCJE

NARZĘDZIE POMOCNICZE DO WYLICZANIA WKŁADU WŁASNEGO

Narzędzie pomocnicze – Pobierz

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Wsparcie dla inicjatyw mieszkańców integrujących środowisko lokalne (przedsięwzięcie 4.1.1)

Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz aktywnego udziału społeczeństwa w procesie realizacji LSR (przedsięwzięcie 4.2.1)

Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (przedsięwzięcie 4.2.2)

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD

Protokół nr 10/2018

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Data: 07.05.2018

Nr: 2/2018

NABÓR WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w tym z uwzględnieniem zastosowań mających na celu ochronę środowiska

Termin składania wniosków – od 21 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 40 pkt./100 pkt.

Limit środków dostępnych w naborze –  110 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU

 

FORMULARZE WNIOSKÓW I UMÓW

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – Pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – Pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – Pobierz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – Pobierz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – Pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – Pobierz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – Pobierz

KRYTERIA WYBORU

Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w tym z uwzględnieniem zastosowań mających na celu ochronę środowiska

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

Procedury 08.12.2017

Załącznik nr 1 do Procedur

Załącznik nr 2 do Procedur

Załącznik nr 3 do Procedur

LISTA WNIOSKÓW WSTĘPNIE ZWERYFIKOWANYCH

Lista wniosków wstępnie zweryfikowanych – nabór nr 2/2018 – Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w tym z uwzględnieniem zastosowań mających na celu ochronę środowiska

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Lista operacji wybranych do finansowania – nabór nr 2/2018 Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w tym z uwzględnieniem zastosowań mających na celu ochronę środowiska

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD

Protokół nr 6/2018

Infrastruktura kulturalna

Data: 07.05.2018

Nr: 3/2018

NABÓR WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Termin składania wniosków – od 21 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 40 pkt./100 pkt.

Limit środków dostępnych w naborze –  355 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU

FORMULARZE WNIOSKÓW I UMÓW

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – Pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – Pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – Pobierz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – Pobierz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – Pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – Pobierz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – Pobierz

KRYTERIA WYBORU

Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

 

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

Procedury 08.12.2017

Załącznik nr 1 do Procedur

Załącznik nr 2 do Procedur

Załącznik nr 3 do Procedur

 

LISTA WNIOSKÓW WSTĘPNIE ZWERYFIKOWANYCH

Lista wniosków wstępnie zweryfikowanych – nabór nr 3/2018 –Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Lista operacji wybranych do finansowania – nabór nr 3/2018 – Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD

Protokół nr 6/2018

 

 

Inne projekty

OGŁOSZENIA O NABORZE
Informacje wkrótce.

WNIOSKI – UMOWY – INSTRUKCJE
Informacje wkrótce.

KRYTERIA WYBORU

Informacje wkrótce.

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Informacje wkrótce

 

Legislacja PROW 2014-2020

PLIKI DO POBRANIA

 • Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-­2020 z 24.09.2015 – wersja ujednolicona – Pobierz
 • Ustawa o RLKS Pobierz

Interpretacje

 • Wyjaśnienia ws. zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (pismo z 23.10.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.2 (pismo z 13.10.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące przekształcenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy ze spółki cywilnej w spółkę jawną (pismo z 13.10.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące projektów grantowych (pismo z 28.09.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości ponoszenia kosztów kwalifikowalnych przez grantobiorców przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 15.09.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące sposobu postępowania przy weryfikacji warunków dostępu do pomocy na projekt grantowy w zakresie minimalnej kwoty grantu i wpływu zadania na cel operacji (pismo z 12.09.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące warunków wypłaty pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 12.09.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia ws. wskaźnika dotyczącego liczby utworzonych miejsc pracy (pismo z 11.09.2017 r.) – Pobierz
 • Interpretacja w sprawie warunku § 3 ust. 1 lit. c Rozporządzenia MRiRW z 24 września 2015 r. dla działania 19.2 (pismo z 25.08.2017 r.) – Pobierz
 • Ujednolicenie zasad przyjmowania podpisów na umowach, deklaracjach wekslowych i wekslach oraz kontrasygnaty skarbnika (pismo z 01.08.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące warunku wypłaty pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 dotyczącego niewykonywania działalności gospodarczej przez grantobiorców (Pismo z dnia 28.07.2017 r.) – Pobierz
 • Rozliczenie wyprzedzającego finansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 (Pismo z dnia 14.07.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia nt. minimalnej wartości całkowitej operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z dnia 07.07.2017 r.) – Pobierz
 • Definicja miejsca pracy w odniesieniu do kryteriów wskazanych w Wytycznych MRiRW nr 2/1/2016 (Pismo z dnia 05.07.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące postepowania w zakresie dobrowolnych zwrotów wyprzedzającego finansowania/zaliczki (Pismo z dnia 28.06.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące rozpatrywania protestów wnioskodawców na dezycję LGD dotyczące wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z dnia 22.06.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia czy zakupiony sprzęt w ramach poddziałania 19.2 jest przedmiotem zestawu rejestrowego (Pismo z dnia 30.05.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w sprawie warunków wypłaty pomocy w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z dnia 30.05.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.2 (Pismo z 26.05.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące zaprzestania spełniania przez wnioskodawcę kryteriów wyboru operacji (Pismo z 13.05.2017 r.) – Pobierz
 • Interpretacja przepisów rozporządzenia dot. poddziałania 19.2 (Pismo z dnia 19.08.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.2 – ubezpieczenie KRUS (Pismo z dnia 18.05.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z dnia 28.04.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące m.in. zasad wypełniania WoPP_inne oraz umowy o przyznaniu pomocy w kontekście utworzenia i utrzymania miejsc pracy (Pismo z dnia 07.04.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie wystawiania zaświadczeń o pomocy de minimis dla beneficjentów poddziałania 19.2_premie (Pismo z dnia 07.04.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotycząca poddziałania 19.2 w zakresie poziomu dofinansowania operacji (Pismo z dnia 02.03.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące zasad wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2, w zakresie sekcji wskaźników obowiązkowych (Pismo z 27.02.2017 r.) – Pobierz
 • Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z załacznikiem dotyczące procedur odwoławczych w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z 23.02.2017 r.) – Pobierz pismo, Pobierz procedury odwoławcze
 • Wyjaśnienia dotyczące warunku wykonywania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 (Pismo z 22.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące warunku wykonywania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 (Pismo z 22.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości ubiegania się o pomoc na podejmowanie działalności w poddziałaniu 19.2 przez udziałowca i prezesa sp. z o.o. (Pismo z 21.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 20.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące sposobu postępowania przy ocenie protestów wnioskodawców na decyzje LGD w sprawie wyboru operacji w poddziałaniu 19.2 (pismo z 20.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 20.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 10.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia ws. udostępnienia forlmularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pismo z 08.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 02.02.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 – możliwość przyznania pomocy nadleśnictwu (pismo z 30.01.2017 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące wątpliwości pojawiających się przy wypełnianiu biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 (pisma z 17.01.2017 r.) – Pobierz, Pobierz, Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 27.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 22.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 16.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 15.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie zasad ustalania wysokości kwoty pomocy w poddziałaniu 19.2, w przypadku ubiegania się o wsparcie przez jednostki sektora finansów publicznych (pismo z 15.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 13.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 09.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 09.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji budowlanej planowanej do realizacji w związku ze świadczeniem usług turystycznych (pismo z 09.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 09.12.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. interpretacji zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście poddziałania 19.2 (pismo z 08.12.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pismo z 08.12.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. pomocy de minimis w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 08.12.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 – doprecyzowanie odpowiedzi ARiMR z dnia 21.09.2016 r. (pismo z 08.12.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. intensywności pomocy przyznanej jednostkom sektora finansów publicznych w ramach działań „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” oraz „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 24.11.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 – kod PKD (pismo z 24.11.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 – kod PKD (pismo z 24.11.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 23.11.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących warunków przyznania pomocy na operacje w zakresie projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 10.11.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 07.11.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 04.11.2016 r.) – Pobierz
 • Pismo ws. możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 03.11.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w sprawie zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 19.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w sprawie możliwości otrzymania wsparcia w ramach 19.2 (pismo z 19.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w sprawie możliwości otrzymania wsparcia w ramach 19.2 (pismo z 18.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2. (pismo z 06.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych – środków transportu – w ramach poddziałania 19.2. (pismo z 06.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia ws. postanowień zawartych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 (pismo z dnia 05.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2. (pismo z 05.10.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2. (pismo z 29.09.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych – środków transportu – w ramach poddziałania 19.2. (pismo z 29.09.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia ARiMR dotyczące kosztów kwalifikowalnych (pismo z dnia 21.09.2016 r.) – Pobierz
 • Wyjaśnienia ARiMR dotyczące kosztów kwalifikowalnych – środków transportu – w ramach poddziałania 19.2. (pismo z dnia 13.09.2016 r.) – Pobierz

Obowiązki w zakresie informacji PROW 2014-2020

Poniżej zamieszczamy obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji/komunikacji (na podstawie załącznika nr III do rozporządzenia 808/2014) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W okresie realizacji operacji Po zakończeniu operacji
W odniesieniu do operacji, które nie wpisują się w zakres określony jako: „operacja polegająca na finansowaniu działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych”, dla których całkowite wsparcie publiczne przekracza 50 000 Euro. W odniesieniu do każdej operacji polegającej na finansowaniu działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, w przypadku której całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 000 Euro. W odniesieniu do każdej operacji dla której całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 000 Euro, a operacja dotyczy: zakupu środków trwałych lub finansowania działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych.

Przynajmniej jeden plakat w formacie co najmniej A3 lub tablica z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony UE.

Zamieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta do użytku profesjonalnego krótkiego opisu operacji obejmującego jej cele i wyniki oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony UE.

Tymczasowy bilbord dużego formatu.

Zamieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta do użytku profesjonalnego krótkiego opisu operacji obejmującego jej cele i wyniki oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony UE.

Tablica lub bilbord dużego formatu zamieszczany na stałe w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa nie później niż trzy miesiące po zakończeniu operacji.

 

 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – Otwórz
 • „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” – Otwórz

Kalendarz wydarzeń