NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w ramach projektów grantowych

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naborów:

  1. Nabór 1/2018/G – Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez:
  • Promocję i oznakowanie atrakcji turystycznych, ciekawostek przyrodniczych, elementów krajobrazu o znaczeniu turystycznym w tym z zastosowaniem innowacyjnych technologii (przedsięwzięcie 2.2.4)
  1. Nabór 2/2018/G – Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego
    i przyrodniczego obszaru oraz poprawa warunków uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym poprzez:
  • Budowę i przebudowę obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej (przedsięwzięcie 3.2.1)

Termin składania wniosków w ramach obu naborów:

od 29 stycznia 2018 r. do 12 lutego 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce,
(III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 40 pkt./100 pkt.

LSR, formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin pod adresem: www.partnerstwo5gmin.pl.  Dokumenty dostępne są także w Biurze LGD.

Limity środków dostępnych w naborach:

  1. Nabór 1/2018/G – Przedsięwzięcie 2.2.4 – 100 000,00 zł
  2. Nabór 2/2018/G – Przedsięwzięcie 3.2.1 – 50 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 22 10 069 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2018/G – Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji

 

Ogłoszenie o naborze nr 2/2018/G – Poprawa warunków uczestniczenia w kulturze na poziomie lokalnym

Kalendarz wydarzeń