NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w ramach projektów grantowych

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Zakres naboru:

Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez:

  1. Kreowanie oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych o charakterze edukacyjnym i warsztatowym (przedsięwzięcie 2.2.1)
  2. Kreowanie oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych (przedsięwzięcie 2.2.2)
  3. Promocja i oznakowanie atrakcji turystycznych, ciekawostek przyrodniczych, elementów krajobrazu
    o znaczeniu turystycznym w tym z zastosowaniem innowacyjnych technologii (przedsięwzięcie 2.2.4)

Termin składania wniosków:

od 17 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30

Lokalne kryteria wyboru operacji do pobrania na stronie internetowej LGD pod adresem www.partnerstwo5gmin.pl

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 40 pkt./100 pkt.

LSR, formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin pod adresem: www.partnerstwo5gmin.pl.  Dokumenty dostępne są także w Biurze LGD.

Limity środków dostępnych w naborze:

  1. Przedsięwzięcie 2.2.1 – 100 000,00 zł
  2. Przedsięwzięcie 2.2.2 – 100 000,00 zł
  3. Przedsięwzięcie 2.2.4 – 100 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017/G – Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji

Kalendarz wydarzeń