Podejmowanie działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – wersja 3z – Pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (excel) – wersja 3z – Pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf) (wersja 3z)Pobierz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (pdf) – Pobierz
 • Biznesplan (docx) – Pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (xlsx) – Pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (pdf) – Pobierz

4) Oświadczenie dot. Doświadczenia Wnioskodawcy – Pobierz

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – Pobierz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – Pobierz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (pdf) – wersja 3z – Pobierz
 • Wniosek o płatność (excel) – wersja 3z – Pobierz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) – Pobierz
 • Załącznik nr 2 – Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – Pobierz

8) Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – Pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – Pobierz

Kalendarz wydarzeń