Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej

Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej swoja działalność rozpoczęło w 2011 roku od początku stając się innowacyjnym ośrodkiem edukacyjnym. Projekt pod nazwą Dębicki model ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej został objęty dofinansowaniem w ramach środków RPO WP 2007-2013. Ochronę środowiska biologicznego i krajobrazowego pojmować należy jako spójną całość, z której nie można wyselekcjonować tylko jednego działania, dlatego też CEE bierze udział w możliwie jak największej liczbie działań proekologicznych prowadzonych na terenie gminy Dębica.

Stobierna 81
39-200 Dębica
tel. 724 346 922
e-mail: kierownikcee@gmail.com
http://www.cee.org.pl

Kalendarz wydarzeń