Zabytkowa kaplica pogrzebowa (Stary Kościół Parafialny) w Pustkowie Osiedlu

Kościół stanowiący własność Parafii Rzymskokatolickiej w Pustkowie Osiedlu wpisany do rejestru zabytków pod pozycją A-71 dnia 21.02.2003 r. Wzniesiony został w latach 1937-1939 równocześnie z budową fabryki chemicznej i budynków mieszkalnych dla pracowników w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Do użytku, bez wyposażenia oddany był w lutym 1939 r. Wybuch wojny przerwał prace przy obiekcie. Obecne wyposażenie wykonane wg projektu rzeźbiarza krakowskiego Mieczysława Stobierskiego w latach 1973-1974. Kościół murowany, otynkowany na rzucie krzyża, kryty stropodachem. Fasada zwieńczona kwadratową sygnaturką, flankowana dwoma kwadratowymi wieżami, pomiędzy nimi wejście do wnętrza. Wzdłuż ścian bocznych biegnie podcień, wsparty na słupach. Kościół wraz z osiedlem mieszkaniowym usytuowany w lesie, należy do  nielicznych zachowań i w pełni zrealizowanych (fabryka, osiedle, kościół) przedsięwzięć w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego na terenie województwa podkarpackiego. Obiekt ten dokumentuje ważny etap historii II Rzeczpospolitej. W związku z wybudowaniem nowego kościoła, istniejący przestał być użytkowany. Po remoncie w/w obiekt pełni funkcję kaplicy pogrzebowej.

[ssba]

Galeria zdjęć

Kalendarz wydarzeń