Stary Kościół parafialny p.w. św. Stanisława z XVI w. w Pustyni

Kościół p.w. Św. Stanisława własność Parafii Rzymskokatolickiej w Pustyni, przeniesiony na cmentarz parafialny w Pustyni został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A – 201 z dnia 05.12.1979 r. i podlega ochronie konserwatorskiej. Zbudowany został w 1661 r., drewniany, jednonawowy, konstrukcji zrębowej, dach kryty blachą. Wieżyczka ma sygnaturkę słupową o charakterze barokowym. Wyposażenie wnętrza: ołtarz główny – późnorenesansowy początek XVII wieku, ambona – wczesnobarokowa XVII wieku, rzeźby: MB z Dzieciątkiem z końca XV wieku, Św. Andrzeja z XVII wieku, ornaty z XVIII wieku. Stanowi przykład drewnianego budownictwa ludowego.

[ssba]

Kalendarz wydarzeń