Kompleks sportowy „Moje boisko - ORLIK 2012” w Starej Jastrząbce

Kompleks sportowy „Moje boisko - ORLIK 2012” jest to obiekt użyteczności publicznej, ogólnodostępny, oświetlony i monitorowany. Przyczynia się do powiększenia nowoczesnej bazy sportowej, tworząc jednocześnie warunki do bezpiecznego i komfortowego uprawiania sportu.

Kalendarz wydarzeń