Projekt grantowy nr II

OGŁOSZENIA O NABORZE

Data: 20.11.2017

Nr 2/2017/G

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru oraz poprawa warunków uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym poprzez:

  1. Ochronę i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru (przedsięwzięcie 3.1.1)
  2. Ochronę i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru (przedsięwzięcie 3.1.2)
  3. Budowę i przebudowę obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej (przedsięwzięcie 3.2.1)

Termin składania wniosków:

od 4 grudnia 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 40 pkt./100 pkt.

LSR, formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin pod adresem: www.partnerstwo5gmin.pl.  Dokumenty dostępne są także w Biurze LGD.

Limity środków dostępnych w naborze:

  1. Przedsięwzięcie 3.1.1 – 50 000,00 zł
  2. Przedsięwzięcie 3.1.2 – 200 000,00 zł
  3. Przedsięwzięcie 3.2.1 – 50 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30

WNIOSKI – UMOWY – INSTRUKCJE

NARZĘDZIE POMOCNICZE DO WYLICZANIA WKŁADU WŁASNEGO

Narzędzie pomocnicze przedsięwzięcie 3.1.2 – POBIERZ

Narzędzie pomocnicze przedsięwzięć 3.1.1 i 3.2.1 – POBIERZ

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Lista wybranych grantobiorców – Ochronę i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru (przedsięwzięcie 3.1.1)

Lista wybranych grantobiorców – Ochronę i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru (przedsięwzięcie 3.1.2)

Kalendarz wydarzeń