Przypominamy o terminie zakończenia naborów.

Przypominamy, iż 29 września 2017 r. o godz. 15:30 upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie:

– „Podejmowanie działalności gospodarczej”
– „Rozwijanie działalności gospodarcze”

Kalendarz wydarzeń