Przystępujemy do realizacji Projektu Współpracy

W dniu 27.02.2019 roku podpisaliśmy umowę na realizację projektu współpracy pn. „Utworzenie Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Rzeszowie – zintegrowanie i promocja oferty produktów lokalnych, kultury i turystyki obszarów partnerskich „Lokalna Grupa Działania-Lider Dolina Strugu” oraz LGD Partnerstwo 5 Gmin.” Projekt realizować będziemy wraz z LGD Lider Dolina Strugu. Celem projektu jest promowanie produktów lokalnych oraz wzrost atrakcyjności obszarów obu LGD. W projekcie wykorzystane zostaną zasoby kulturowe, turystyczne i historycznych partnerskich LGD. W ramach projektu wydana zostanie publikacja promująca obszary obu LGD, zorganizowane zostaną imprezy promocyjne oraz prowadzone będą działania marketingowe i promocyjne w ramach utworzonego Centrum Promocji Produktu Lokalnego. Budżet projektu wynosi około 183 tys. złotych. Projekt realizowany będzie do końca bieżącego roku.

Kalendarz wydarzeń