Rozwijanie działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z –  Pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z – Pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) Pobierz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) – Pobierz
 • Biznesplan (.docx) – Pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – Pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) – Pobierz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa Pobierz

6) Narzędzie pomocnicze do obliczania wkładu własnegoPobierz

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy – Pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji – Pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych – Pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych – Pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – Pobierz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – Pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – Pobierz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) Pobierz

10) Sprawozdania:

 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – Pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – Pobierz

Kalendarz wydarzeń