Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LGD

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanym naborem wniosków na projekt grantowy pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez integrację, aktywizację oraz wzmocnienie kapitału społecznego” poprzez:

  1. Wsparcie dla inicjatyw mieszkańców integrujących środowisko lokalne,
  2. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz aktywnego udziału społeczeństwa w procesie realizacji LSR,
  3. Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców z terenu gmin Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce oraz Sędziszów Małopolski zainteresowanych pozyskaniem środków na spotkania informacyjno-szkoleniowe.

Spotkania będą szansą do pozyskania konkretnych informacji dot. zasad ubiegania się o wsparcie, kryteriów oceny wniosków oraz obowiązującej dokumentacji konkursowej.

 Terminy i miejsca spotkań informacyjno-szkoleniowych

L.p. Data i godzina Gmina Miejsce
1. 09.04.2018 (poniedziałek) – godz. 16:30 Sędziszów Młp. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim
2. 10.04.2018 (wtorek) – godz.17:00 Dębica Dom Kultury w Brzeźnicy
3. 11.04.2018 (środa) – godz. 16:30 Ropczyce Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach
4. 12.04.2018 (czwartek) –  godz. 16:30 Czarna Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej
5. 13.04.2018 (piątek) – godz. 16:30 Iwierzyce Gminny Ośrodek Kultury w Wiercanach

PRZYPOMINAMY, ŻE UDZIAŁ W SPOTKANIACH UMOŻLIWIA BENEFICJENTOM – UZYSKANIE DODATKOWYCH PUNKTÓW W OCENIE WNIOSKÓW!

Kalendarz wydarzeń