Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z ogłoszonym naborem wniosków na projekt grantowy pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez integrację, aktywizację oraz wzmocnienie kapitału społecznego” poprzez:

  1. Wsparcie dla inicjatyw mieszkańców integrujących środowisko lokalne,
  2. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz aktywnego udziału społeczeństwa w procesie realizacji LSR,
  3. Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców z terenu gmin Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce oraz Sędziszów Małopolski zainteresowanych pozyskaniem środków na spotkanie informacyjno-szkoleniowe.

Spotkanie odbędzie się 20 lipca 2018 r. w Biurze LGD (Ropczyce ul. Rynek 1), początek o godz. 14.00

Serdecznie zapraszamy i przypominamy, że udział w spotkaniu umożliwia podmiotom zainteresowanym aplikowaniem – uzyskanie dodatkowych punktów w ocenie wniosków.

 

Kalendarz wydarzeń