Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych zakładaniem nowych firm!

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanymi naborami wniosków na „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” oraz „Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zaprasza osoby z terenu gmin Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce oraz Sędziszów Młp.zainteresowane pozyskaniem środków na tworzenie nowych bądź rozwój istniejących firm na spotkania infomacyjno-szkoleniowe.

Spotkania będą szansą do pozyskania konkretnych informacji dot. zasad ubiegania się o wsparcie, kryteriów oceny wniosków oraz obowiązującej dokumentacji konkursowej.

Terminy i miejsca spotkań informacyjno-szkoleniowych dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych podejmowaniem działalności gospodarczej

L.p. Data i godzina Gmina Miejsce
1. 24.05.2018 (czwartek) – godz. 16:30 Iwierzyce Gminny Ośrodek Kultury w Wiercanach
2. 25.05.2018 (piątek) – godz.16:30 Sędziszów Młp. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Sędziszowie Małopolskim
3. 28.05.2018 (poniedziałek) – godz. 16:30 Ropczyce Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach
4. 29.05.2018 (wtorek) –  godz. 16:30 Czarna Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej
5. 30.05.2018 (środa) – godz. 16:30 Dębica Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie Osiedlu

PRZYPOMINAMY, ŻE UDZIAŁ W SPOTKANIACH UMOŻLIWIA OSOBOM ZAINTERESOWANYM APLIKOWANIEM – UZYSKANIE DODATKOWYCH PUNKTÓW W OCENIE WNIOSKÓW!

Kalendarz wydarzeń