Spotkanie informacyjne dot. infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

  • Budowy i przebudowy obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w tym z uwzględnieniem zastosowań mających na celu ochronę środowiska
  • Budowy i przebudowy obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Zapraszamy na spotkanie informacyjno–szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców.

Spotkanie będzie szansą do pozyskania informacji dot. zasad ubiegania się o wsparcie, kryteriów oceny wniosków oraz obowiązującej dokumentacji konkursowej.

Spotkanie odbędzie się 28 maja 2018 r. w Biurze LGD (Ropczyce ul. Rynek 1), początek o godz. 14.00

Serdecznie zapraszamy i przypominamy, że udział w spotkaniu umożliwia podmiotom zainteresowanym aplikowaniem – uzyskanie dodatkowych punktów w ocenie wniosków.

Kalendarz wydarzeń