Spotkanie informacyjne dot. ochrony i udostępnienia materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie

Ochrony i udostępnienia materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru

Zapraszamy na spotkanie informacyjno–szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców.

Spotkanie będzie szansą do pozyskania informacji dot. zasad ubiegania się o wsparcie, kryteriów oceny wniosków oraz obowiązującej dokumentacji konkursowej.

Spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w Biurze LGD (Ropczyce ul. Rynek 1).

Serdecznie zapraszamy i przypominamy, że udział w spotkaniu umożliwia podmiotom zainteresowanym aplikowaniem – uzyskanie dodatkowych punktów w ocenie wniosków.

Kalendarz wydarzeń