Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych zakładaniem nowych firm w Gminie Ropczyce

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanymi naborami wniosków na „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” oraz „Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkania będą szansą do pozyskania konkretnych informacji dot. zasad ubiegania się o wsparcie, kryteriów oceny wniosków oraz obowiązującej dokumentacji konkursowej.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych podejmowaniem działalności gospodarczej odbędzie się w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach o godz 1630.

Serdecznie zapraszamy.

Kalendarz wydarzeń