Spotkanie konsultacyjne

W związku z trwającym procesem konsultacji społecznych dotyczącym projektu zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym.

Spotkanie odbędzie się 29 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w Biurze LGD w Ropczycach, ul. Rynek 1.

Spotkanie będzie miało formę dyskusji na temat propozycji zmian LSR oraz będzie okazją do zgłoszenia dodatkowych uwag i sugestii przez uczestników spotkania.

LSR na lata 2016 – 2023 – projekt zmian

Kalendarz wydarzeń