Spotkanie konsultacyjne

W związku z trwającym procesem konsultacji społecznych dotyczącym projektu zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym.

Spotkanie odbędzie się 5 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w Biurze LGD w Ropczycach, ul. Rynek 1.

Spotkanie będzie miało formę dyskusji na temat propozycji zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz będzie okazją do zgłoszenia dodatkowych uwag i sugestii przez uczestników spotkania.

 

Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na obszarze LSR – propozycje zmian

Rozwijanie podmiotów gospodarczych – propozycja zmian

Kalendarz wydarzeń