Ważna informacja

W trakcie wstępnej weryfikacji wniosków złożonych w ramach naborów w zakresie „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru oraz poprawa warunków uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym” wystąpiła konieczność uzyskania wyjaśnień lub uzupełnień złożonych wniosków.

W związku z wezwaniem wnioskodawców do uzupełnień wniosków lub złożenia wyjaśnień zgodnie z cz. V ust. 12 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR wezwanie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do wykonania określonych czynności w toku postępowania o przyznanie pomocy wydłuża termin wstępnej weryfikacji wniosku o 5 dni.

Kalendarz wydarzeń