Ważna informacja dt. oceny wniosków w ramach podejmowania działalności gospodarczej

W trakcie wstępnej weryfikacji wniosków złożonych w ramach naboru na podejmowanie działalności gospodarczej wystąpiła konieczność uzyskania wyjaśnień lub uzupełnień złożonych wniosków.

W związku z wezwaniem wnioskodawców do uzupełnień wniosków lub złożenia wyjaśnień zgodnie z cz. V ust. 12 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR wezwanie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do wykonania określonych czynności w toku postępowania o przyznanie pomocy wydłuża termin wstępnej weryfikacji wniosku o 7 dni.

Kalendarz wydarzeń