Wydarzenia

Impreza integracyjna pn. „Smaki Europy”

15.09.2019

Zapraszamy na plenerową imprezę promocyjną Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin, która odbędzie się 22 września br. przy Domu Kultury w Niedźwiadzie. Początek o godz. 15.00. W programie wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Sz...

Spotkanie informacyjne dot. ochrony i udostępnienia materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru

05.09.2019

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Ochrony i udostępn...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w zakresie ochrony i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru

30.08.2019

OGŁOSZENIA O NABORZE Data: 30.08.2019 Nr: 5/2019 Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal...

Impreza integracyjna pn. „Biesiada Czarnieńska”

29.08.2019

Zapraszamy na plenerową imprezę promocyjną Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin, która odbędzie się 1 września br. na parkingu obok Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej. Początek o godz. 16.00. W programie wiele atrakcji zarówno dla dzie...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w zakresie budowy i przebudowy obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.

28.06.2019

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w ramach „Rozwijania podmiotów gospodarczych”

28.06.2019

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w zakresie budowy i przebudowy obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

28.06.2019

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

Kalendarz wydarzeń