Wydarzenia

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR

23.03.2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców z terenu gmin Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce oraz Sędziszów Małopolski zainteresowanych pozyskaniem środków na spotkanie informacyjno-szk...

NOWE! Ogłaszamy nabór wniosków w ramach tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na obszarze LSR

03.02.2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

NOWE! Ogłaszamy nabór wniosków w zakresie budowy i przebudowy obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.

31.12.2021

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla osób zainteresowanych zakładaniem nowych firm!

27.12.2021

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanym naborem wniosków na działanie „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoś...

Spotkanie informacyjne dot. infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej

27.12.2021

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Budow...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w ramach „Rozwijania podmiotów gospodarczych”

06.07.2021

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych zakładaniem nowych firm!

11.06.2021

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanymi naborami wniosków na działania „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” oraz „Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ...

Kalendarz wydarzeń