Wydarzenia

Spotkanie informacyjne dot. infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej

07.07.2020

Spotkanie informacyjne dot. infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Roz...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w ramach „Rozwijania podmiotów gospodarczych”

30.06.2020

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

NOWE! Ogłaszamy nabór wniosków w ramach tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na obszarze LSR

30.06.2020

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w zakresie budowy i przebudowy obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.

30.06.2020

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych zakładaniem nowych firm!

22.06.2020

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanymi naborami wniosków na działania „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” oraz „Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ...

Spotkanie konsultacyjne

28.01.2020

W związku z trwającym procesem konsultacji społecznych dotyczącym projektu zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza do udziału w otwartym spotkaniu konsulta...

Spotkanie informacyjne dot. ochrony i udostępnienia materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru

08.01.2020

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Ochrony i udostępn...

Kalendarz wydarzeń