Wyniki oceny wniosków w ramach naboru “Ochrona i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru”

Informujemy, że w dniu 5 marca br. dokonano oceny złożonych wniosków w ramach naborów w zakresie Ochrony i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru. Wpłynęły 2 wnioski  na łączną kwotę 176 681,93 zł.

Protokół z posiedzenia Rady LGD wraz z listami dostępny jest w zakładce dotyczącej działania „Ochrona i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru”

Kalendarz wydarzeń