Wyniki oceny wniosków w ramach „Rozwijania działalności gospodarczej”

Informujemy, że w dniu 25 września br. dokonano oceny złożonych wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W ramach naboru w zakresie rozwijania podmiotów gospodarczych wpłynęło 19 wniosków na łączną kwotę 1 558 984,00 zł.

Z pośród złożonych wniosków zostało wybranych 9 najlepiej ocenionych.

Protokół z posiedzenia Rady LGD wraz z listami dostępny jest w zakładce dotyczącej działania „Rozwijanie działalności gospodarczej”

Kalendarz wydarzeń