Zakończenie naborów wniosków

Informujemy, że w dniu 29 września br. zakończyliśmy nabory wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach naborów wpłynęło 34 wnioski  na łączną kwotę 2 485 040,00 zł. w tym:

  1. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na obszarze LSR – 15 wniosków na kwotę 750 000,00 zł.
  2. Rozwijanie podmiotów gospodarczych – 19 wniosków na kwotę 1 735 040,00 zł.

Obecnie zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji LGD przystępuje do oceny złożonych wniosków.

Ostateczne informacje dot. oceny wraz z listami rankingowymi zostaną opublikowane po zakończeniu całego procesu wyboru.

Kalendarz wydarzeń