Zmiana Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin dokonała zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji w zakresie  dot. podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

Proces zmiany kryteriów przebiegał zgodnie z procedurą ustalania oraz zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji i grantobiorców.  Lokalne Kryteria Wyboru Operacji zostały przyjęte przez WZC w dniu 12.03.2020 r. uchwałą nr 6/2020.

 

Uchwała nr 6/2020 WZC

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Kalendarz wydarzeń