Aktualności

Nabór 2/2021 – błędnie ustalona kwota wsparcia

14.09.2021

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje iż błędnie ustalono kwotę wsparcia w przypadku wniosku nr 3/2/2021 złożonego przez Gminę Dębica w ramach naboru nr 2/2021. Prawidłowo ustalona kwota pomocy powinna wynosić 69 622,00 zł a nie jak us...

NOWE! Ogłaszamy nabory wniosków w ramach „Rozwijania podmiotów gospodarczych”

06.07.2021

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

NOWE! Ogłaszamy nabór wniosków w ramach tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na obszarze LSR

22.06.2021

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

Zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju – konsultacje społeczne

16.06.2021

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022. Konsultacje dotyczą następujących zmian: Zwiększenie budżetu LGD w...

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych zakładaniem nowych firm!

11.06.2021

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanymi naborami wniosków na działania „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” oraz „Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ...

Spotkanie informacyjne dot. infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej

01.06.2021

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Budowy i przebu...

NOWE! Ogłaszamy nabór wniosków w ramach projektu grantowego

31.05.2021

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Roz...

Kalendarz wydarzeń