Dokumenty stowarzyszenia

 

Statut Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin: Pobierz statut

Regulamin Pracy Biura  LGD Partnerstwo 5 Gmin: Pobierz Regulamin

Deklaracja członkowska – osoba fizyczna: Pobierz deklarację członkowską

Deklaracja członkowska – osoba prawna: Pobierz deklarację członkowską

Kalendarz wydarzeń