(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „UNIA EUROPEJSKA – KAŻDY KORZYSTA NIE KAŻDY WIE”.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec z terenu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin. (Gmina Czarna, Gmina wiejska Dębica, Gmina Iwierzyce, Gmina Ropczyce, Gmina Sędziszów Małopolski.)
Celem konkursu jest zainteresowanie dotacjami pozyskanymi przez beneficjentów w perspektywie 2014-2020 na obszarze LGD Partnerstwo 5 Gmin.

Dla uczestników konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci bonów do zrealizowania w jednej z sieci popularnych sklepów z elektroniką.

1 miejsce – bon o wartości 2 500,00 zł

2 miejsce – bon o wartości 1 500,00 zł.

3 miejsce – bon o wartości 1 000,00 zł.

2 wyróżnienia – bony o wartości 500,00 zł.

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć osobiście lub pocztą w terminie do 4 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do biura LGD) na adres: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce. Na kopercie powinien znaleźć się dopisek „Konkurs fotograficzny LGD”

 

Regulamin konkursu - pobierz

Załącznik nr 1 - Lista miejsc obiętych konkursem - pobierz

Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Oświadczenie - pobierz

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego - pobierz

Opublikowano: 07.10.2022

plakat

Udostępnij