(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin rozpoczęła pracę nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania funduszowego 2023 -2027.

Niniejsza ankieta ma na celu dostarczenie informacji na temat problemów, potrzeb, oczekiwań, potencjału rozwojowego obszaru i  wizji mieszkańców obszaru LGD Partnerstwo 5 Gmin w różnych sferach życia. Zależy nam na przygotowaniu założeń strategicznych w oparciu o opinie mieszkańców naszego obszaru, zwłaszcza w przestrzeniach poprawy warunków życia,  rozwoju  przedsiębiorczości i miejsc pracy, rozwoju edukacji i aktywności społecznej, wzrostu atrakcyjności turystycznej i tworzenia nowych innowacyjnych ofert turystycznych, z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego i wykorzystania zasobów naturalnych i podnoszenia świadomości w zakresie ochrony klimatu.

 Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie kilka minut !! Dla nas ważny jest głos każdego mieszkańca obszaru LGD!

Ankieta

Udostępnij