(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin rozpoczyna pracę nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027, dla obszaru gmin: Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Dębica, Czarna i Iwierzyce.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru, reprezentantów sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego tj.: przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych, OSP, członkinie KGW, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, rolników oraz osoby zaangażowane w rozwój swoich miejscowości do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych.

Terminy i miejsca spotkań:

05-09-2022, godz. 16.30 – Gminne Centrum Kultury i Promocji, ul. Dworcowa 6 A, 39-215 Czarna

06-09-2022, godz. 16.30 – Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera, ul. Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce

07-09-2022, godz. 16.30 – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, ul. 3-go Maja 36, 39-120 Sędziszów Małopolski

08-09-2022, godz. 16.30 – Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z siedzibą w Wiercanach, Wiercany 29, 39-124 Iwierzyce

09-09-2022, godz. 16.30 – Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, Pustków-Osiedle 26A, 39-206 Pustków Osiedle

Uzyskane podczas spotkań konsultacyjnych Państwa opinie, pomysły oraz uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb lokalnej społeczności oraz do zaplanowania przedsięwzięć, sformułowania wskaźników i kryteriów wyboru niezbędnych w procesie przygotowania nowej Strategii Rozwoju Lokalnego dla obszaru LGD Partnerstwo 5 Gmin.

Plakat

Udostępnij