(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

LGD Partnerstwo 5 Gmin przeprowadziła konsultacje społeczne dot. opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Spotkania odbyły się w dniach:

05-09-2022 w Czarnej
06-09-2022 w Ropczycach
07-09-2022 w Sędziszowie Małopolskim
08-09-2022 w Wiercanach
09-09-2022 w Pustkowie Osiedlu
Wzięli w nich udział mieszkańcy i zaproszeni goście reprezentujący sektory: społeczny, publiczny, gospodarczy, lokalni liderzy, przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych, KGW oraz przedsiębiorcy.

Dzięki spotkaniom, na podstawie rozmów i zebranych ankiet można było rozpoznać oczekiwania lokalnej społeczności oraz wyznaczyć optymalne ścieżki rozwoju obszaru LGD. W wyniku diagnozy obszaru, istniejących problemów i analizy SWOT dyskutowano w jakim kierunku ma pójść rozwój obszaru 5 gmin, na co można przeznaczyć fundusze unijne, które będą pochodzić już nie tylko
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), ale też
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Konsultacje społeczne w całości sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1 „Wsparcie Przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020t.gif

 

received1530695760699111kopia
received571713821397144
20220909163550
1182516416758846026444315106942232271625907n
received1530695760699111kopia
received571713821397144
20220909163550
1182516416758846026444315106942232271625907n

Udostępnij