(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin przedstawia raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Raport opracowany jest zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rekomendacje przedstawione w tym dokumencie zostaną uwzględnione przy opracowaniu kolejnej strategii na lata 2023 – 2027.

Raport - Otwórz

Udostępnij