(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

  • Budowy i przebudowy obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
    w tym z uwzględnieniem zastosowań mających na celu ochronę środowiska

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców.

Spotkanie będzie szansą do pozyskania informacji dot. zasad ubiegania się o wsparcie, kryteriów oceny wniosków oraz obowiązującej dokumentacji konkursowej.

Spotkanie odbędzie się 30 maja 2023 r. w Biurze LGD (Ropczyce ul. Rynek 1) o godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy i przypominamy, że udział w spotkaniu umożliwia podmiotom zainteresowanym aplikowaniem – uzyskanie dodatkowych punktów w ocenie wniosków.

Udostępnij