(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Data: 07.05.2018

Nr: 3/2018

NABÓR WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Termin składania wniosków – od 21 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 40 pkt./100 pkt.

Limit środków dostępnych w naborze –  355 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU

FORMULARZE WNIOSKÓW I UMÓW

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – Pobierz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – Pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – Pobierz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – Pobierz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – Pobierz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – Pobierz
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – Pobierz
  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – Pobierz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – Pobierz
  • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – Pobierz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – Pobierz

KRYTERIA WYBORU

Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

Procedury 08.12.2017

Załącznik nr 1 do Procedur

Załącznik nr 2 do Procedur

Załącznik nr 3 do Procedur

LISTA WNIOSKÓW WSTĘPNIE ZWERYFIKOWANYCH

Lista wniosków wstępnie zweryfikowanych – nabór nr 3/2018 –Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Lista operacji wybranych do finansowania – nabór nr 3/2018 – Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD

Protokół nr 6/2018

Udostępnij